• Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

  Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!

  2019

 • Régészeti terepbejárás

  Régészeti terepbejárás

  terepbejárásos lelet- és lelőhelylokalizáció bármely település közigazgatási területén

  Most
 • légi lelőhelyfelderítés

  légi lelőhelyfelderítés

  drón felvétel készítése és a megfigyelhető struktúrák szakmai kiértékelése

  Most
 • műszeres lelőhelyfelderítés

  műszeres lelőhelyfelderítés

  a régészeti lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-felderítés

  Most
 • településtörténet

  településtörténet

  múzeumi adattári, levéltári, szakirodalmi és térképészeti adatgyűjtés

  Most

Gyakori kérdések

» Mikor van szükség kulturális örökségvédelmi hatástanulmányra?

1) A régészeti örökség és a műemléki értékek felméréséhez

A régészeti örökség és a műemléki értékek számbavételéhez és állapotfelméréshez hatástanulmány készítése szükséges.

2) A régészeti és az összevont örökségvédelmi engedélyezési eljárás során

A hatóság döntéséhez örökségvédelmi hatástanulmány (döntés előkészítő örökségvédelmi hatástanulmány) készítését írhatja elő.

3) Településfejlesztési koncepcióhoz

Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el kell készíteni. (Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.)

4) A településrendezési eszköz megalapozó vizsgálatánál

A településfejlesztési és településrendezési eszközök módosítása során az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó a településfejlesztési és településrendezési eszközöket az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni 

5) Településképi rendelet készítéséhez

A településkép védelme szempontjából a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely kiemelt területek, amelyeket a településképi rendelet készítésénél figyelembe kell venni. A településképi rendelet helyi védelmet meghatározó előírása értékvizsgálat alapján készül. Értékvizsgálatnak minősül a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló kormányrendelet szerinti örökségvédelmi hatástanulmány települési értékleltára.

 6) Beruházás előkészítése során

A szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében

7) Bányászati kutatási műszaki üzemi terv készítéséhez bányatelek megállapításához és módosításához

A szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő bányászati kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és módosítása, védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése során, illetve ezeket megelőzően.

8) Előzetes környezeti hatásvizsgálat készítéséhez

A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő előzetes környezeti hatásvizsgálat készítéséhez

9) Földhivatali eljárás esetén

A szakhatósági hatáskörében eljáró hatóság örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földhivatali eljárás esetén, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre.

» Miért kell örökségvédelmi hatástanulmány készíteni?

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi XLIV. tv. 85/A. § (1) értelmében a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan  örökségvédelmi hatástanulmány kell készíteni amennyiben legutóbb 10 évnél régebben készült örökségvédelmi hatástanulmány. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7. § (1) bekezdése értelmében örökségvédelmi hatástanulmány készítését indokolja, hogy a településfejlesztés és a településrendezés során a kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését, valamint a régészeti örökség védelmét, felújításának és továbbfejlesztésének lehetőségét figyelembe kell venni.

Továbbá a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 58. § (7) alapján a hatóság saját állásfoglalásához döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő.

» Melyek az örökségvédelmi hatástanulmány szempontjából legfontosabb jogszabályok?

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel összefüggő módosításáról

496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Kapcsolat

Szakértő:
Dr. Tankó Károly régész

Telefon:
+36/30-263-40-24

E-mail:
archeosztrada(kukac)gmail.com